Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

ir. G.A. Bakker-Smit en mr.ir. B.P.C. van Weert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering van (met name) gepachte gebouwen.

Aldus Valk in het nieuwe deel over pacht in de Asser-serie.2 De praktijk blijkt echter anders te zijn; de moderniteit van de bedrijfsgebouwen op de bedrijven met minder dan 25% van de grond in eigendom blijft duidelijk achter bij die op de andere groepen van bedrijven.3 Als de pachter zou willen investeren in verbetering van de door hem gepachte gebouwen kan hij dan een beroep doen op bankfinanciering? In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de financierbaarheid (of de niet-financierbaarheid) van pachtersinvesteringen vanuit bankperspectief.

In het eerste deel zal de vraag aan de orde komen wat pachtersinvesteringen zijn. In het tweede deel staat de financierbaarheid van pachtersinvesteringen centraal, dit deel ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Pachtersinvesteringen

3. Financiering van pachtersinvesteringen

3.1. Financiering van een agrarisch (pacht)bedrijf

3.2. Kapitaalswetgeving en pachtersinvesteringen

3.3. Voorzieningen en pachtersinvesteringen

4. Conclusie en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
ir. G.A. Bakker-Smit en mr.ir. B.P.C. van Weert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16562

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...