Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Listige kunstgreep

Het komt wel eens vaker voor dat alleen een deel van hetgeen is overeengekomen naar de grondkamer ter goedkeuring wordt gestuurd, zoals in het geval BBL-Laarakkers (TvAR 2018/5943) met een geliberaliseerde pacht (wel naar de grondkamer) en een bruikleenovereenkomst (niet naar de grondkamer). De Limburgse rechtbank komt met een bijzondere vondst: een RK parochie sluit een pachtovereenkomst en daarnaast aanvullende overeenkomst met een ‘entreevergoeding’ (€ 120.000). Alleen de (reguliere) pachtovereenkomst wordt (logischerwijs) ter goedkeuring aan de Grondkamer ingezonden. Dat inzenden zonder bijbehorende aanvullende overeenkomt is volgens de rechtbank in strijd met de wet omdat dwingendrechtelijke, volledige toetsing van de Grondkamer wordt omzeild (art 7:319 BW). Er is sprake van intellectuele valsheid (art 225 Sr) of listige kunstgreep (326 Sr). De pachter had alleen om vernietiging van de side-letter gevraagd ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Listige kunstgreep

Overeenkomst

Zakelijke rechten

Grondhandel

Ruimtelijke Ordening

Nieuw landgoed

Stikstof

Landinrichting

WOB

Beheer landelijk gebied

WOB Pasmeldingen

Structuurbeleid

Omschakelprogramma

Sanering varkenshouderij

Marktordening

Percelen

Randvoorwaardenkorting

Dieren

Nertsen

Kippen en vangletsel

Milieurecht

Mestbeleid

Fosfaatreductieplan

Fosfaatrechten

Opfokovereenkomst

Mesttransport

Mestverwerking

Fiscaal recht

WOZ

Diversen

Jacobskruiskruid

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16564

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...