Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 18 september 2018 en 27 augustus 2019,  ECLI:NL:GHARL:2018:8331 (TvAR 2021/8045)

B. Nijman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber, en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)

Met noot B. Nijman

Pachtovereenkomst. ECLI:NL:GHARL:2019:7070

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:311, art. 7:322, art. 7:397, art. 7:130 lid 1 sub e; Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 170]

Verpachter mag zijn stelling dat partijen telkens reguliere pachtovereenkomsten voor de duur van een jaar zijn aangegaan bewijzen.

arrest van de pachtkamer van 18 september 2018

inzake

[verpachter] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

in eerste aanleg: eiser in conventie en verweerder in reconventie,

hierna: [verpachter] ,

advocaat: mr. P. Stehouwer,

tegen:

[pachter] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiser in reconventie,

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst. ECLI:NL:GHARL:2019:7070

arrest van de pachtkamer van 18 september 2018

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep

5 De beslissing

arrest van de pachtkamer van 27 augustus 2019

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De verdere beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:8331
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16566

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...