Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Zakelijke rechten - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel) (TvAR 2021/8046)

W.J.E. Van der Werf

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. H.E. de Boer, W.C. Haasnoot en J.K.B. van Daalen)

Met noot W.J.E. Van der Werf

Onteigening. Schadeloosstelling.

[Onteigeningswet, art. 40]

Geding na verwijzing (Hoge Raad: ECLI:NL:2016:1273 : ). Onteigening. Geen schadeloosstelling voor wederbelegging / wederaankoop omdat Vabeog de onteigende percelen zou hebben verkocht indien er geen onteigening had plaatsgevonden

arrest (na verwijzing) van 21 juli 2020

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Tiel,

zetelende te Tiel,

appellante na verwijzing,

hierna: de Gemeente,

advocaat: mr. B.S. ten Kate,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vabeog Amersfoort B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

geïntimeerde na verwijzing,

hierna: Vabeog,

advocaat: mr. J. Witvoet.

1 Samenvatting van dit arrest...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Onteigening. Schadeloosstelling.

arrest (na verwijzing) van 21 juli 2020

1 Samenvatting van dit arrest

2 Het verloop van het geding na verwijzing

3 De uitgangspunten

4 De beoordeling van het geschil na verwijzing

5 De slotsom

6 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
W.J.E. Van der Werf
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:5771
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16567

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...