Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Ruimtelijke ordening - Rechtbank Midden-Nederland, 24 april 2020 en 1 september 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1713 (Legger oppervlaktewateren 2018) (TvAR 2021/8047)

J. Heinen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. N.M.H. van Ek, R.C. Moed en A.R. Klijn )

Met noot J. Heinen

Ruilverkaveling. en ECLI:NL:RBMNE:2020:3791

[Waterschapswet, art.86 lid 3; Algemene wet bestuursrecht, art.3:2, art. 3:46, art. 8:51a, art. 8:51b lid 1, art. 8:72 lid 4a, art. 8:80a]

Bij ruilverkaveling is het onderhoud van de watergang aan verweerder toegewezen. In de Legger oppervlaktewateren legt verweerder de onderhoudsplicht voor de kantzone op aan eisers. In strijd met artikel 3:4, eerste en tweede lid, van de Awb is geen sprake van een volledige en evenredige belangenafweging. Verweerder heeft de maatschappelijke kosten voor onderhoud met een maaiboot niet inzichtelijk gemaakt, en heeft dus niet afgewogen of die kosten rechtvaardigen dat de onderhoudsplicht aan eisers wordt opgelegd. Voor zover het in het algemeen belang gerechtvaardigd zou zijn om het onderhoud aan eisers op te leggen, staat het nadeel voor eisers doordat zij daarvan ook zelf de (...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ruilverkaveling. en ECLI:NL:RBMNE:2020:3791

tussenuitspraak van de meervoudige kamer van 24 april 2020 in de zaak tussen

Inleiding

De vertegenwoordiging van verweerder

De standpunten van partijen

De beoordeling door de rechtbank

Hoe nu verder?

Beslissing

uitspraak van de meervoudige kamer van 1 september 2020 in de zaak tussen XXXXX

Inleiding

De tussenuitspraak

De afspraken bij de ruilverkaveling

De aanvullende motivering en de zienswijze van eisers

De beoordeling door de rechtbank

Conclusie en gevolgen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J. Heinen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16568

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...