Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Diversen - Gerechtshof Den Haag, 16 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2297 (meerwaardeclausule) (TvAR 2021/8048)

T.J. Mellema-Kranenburg

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. A.N. Labohm, C.M. Warnaar en B. Breederveld)

Met noot T.J. Mellema-Kranenburg

Erfrecht. Meerwaardeclausule.

[Burgerlijk Wetboek. Art. 6:119, art. 6:120 lid 1; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 237 lid 4]

Einde maatschap vader-zoon in agrarische sector. In geschil of in de bedrijfsvoortzetting door de zoon en de daarmee gepaard gaande overname van het maatschapsaandeel van de vader sprake is (geweest) van een gift van de vader aan de zoon. Rol/uitleg overeenkomst van maatschap 1986, de gevolgen van uittreding van vader in 1997 en de toen opgemaakte akte van verdeling van het maatschapsvermogen met een anti-speculatiebeding. In de bedrijfsoverdracht ligt geen gift besloten aldus het hof.

arrest van 16 juni 2020

inzake

[Zoon] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. A.J.W. Brussee te Katwijk,

tegen

[de executeur] , in zijn hoedanigheid van

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Erfrecht. Meerwaardeclausule.

arrest van 16 juni 2020

Het verloop van het geding

De beoordeling van het hoger beroep

Algemeen

Bestreden vonnis 27 februari 2019

Door appellant wordt gevorderd

Enige feiten en juridisch kader

Grieven

Berekening legitieme

Proceskosten

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
T.J. Mellema-Kranenburg
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2020:2297
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16569

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...