Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

De tussenstand van de vangnetregeling

mr. W.L.C. Kuks en mr. T.C. Topp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.2 Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op de leveranciersprijzen voor elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Waar over andere vormen van toezicht regelmatig wordt geschreven in de literatuur is dat bij de vangnetregeling allerminst het geval. Het laatste artikel hierover in een juridisch tijdschrift is bij weten van de auteurs ‘Het vangnet van de NMa: weg ermee!’ van 1 april 2011 door J.E. Janssen in dit tijdschrift.3 Hierin werd een aantal belangrijke vragen en kanttekeningen bij het stelsel geplaatst, zoals over de verenigbaarheid ervan met het Europees recht.

Ongetwijfeld speelt het feit dat de ACM (net als haar rechtsvoorganger de NMa) op grond van deze regeling jaarlijks slechts een handvol interventies pleegt een rol in het uitblijven van uitspraken door de rechter ove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Tarieventoezicht ACM

2.1. De vangnetregeling in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

2.2. De tarievenbeoordeling door de ACM

2.3. Vergelijking met tarieventoezicht in andere lidstaten

3. Europese jurisprudentie over openbaredienstverplichtingen

4. De Nuon-uitspraak

4.1. Achtergrond

4.2. Vangnetstelsel niet in strijd met hogere regelgeving

4.3. Besluit Nuon niet in strijd met de wettelijke vereisten

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.L.C. Kuks en mr. T.C. Topp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16571

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...