Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

mr. J.J. Gille1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt met een specifieke heffing. De Wet is per 1 januari 2021 in werking getreden en is een Nederlandse aanvulling op het Europese emissierechtenhandelssysteem (hierna: het ETS). Het doel van de Wet is ervoor te zorgen dat de industrie de transitie maakt naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 om zo de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te halen. De ledenbijeenkomst bestond uit bijdrages van prof. mr. Koeman en prof. dr. Woerdman en een reflectie van de heer Klooster. De heer Koeman introduceerde het onderwerp van de ledenbijeenkomst en besprak de Wet vanuit wetgevingsperspectief. De heer Woerdman beschouwde de Wet vanuit een rechtseconomisch perspectief. De heer Klooster reflecteerde op de Wet vanuit het perspectief van de industrie. Het onderstaande verslag is een beknopte samenvatting van de gegeven presentaties.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoofdlijnen van de Wet en het commentaar van de Raad van State

1.1. Hoofdlijnen van de Wet

1.2. Advies van Raad van State

2. De Wet bezien vanuit een rechtseconomisch perspectief

2.1. De theorie achter CO2-heffing

2.2. De Wet

2.3. Voorlopige conclusie

3. De Wet vanuit het perspectief van de industrie

4. Discussie

5. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J. Gille1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16574

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...