Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

Implicaties voor (vergunde) Nederlandse windparken? - Annotatie bij arrest van het Hof van Justitie van de EU van 25 juni 2020 in zaak C-24/19

mr. S. Simonetti en mr. P.R. Leopold1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen realiseren van een windmolenpark is een (onherroepelijke) omgevingsvergunning. Een tendens van toenemend verzet van omwonenden tegen de komst van windmolenparken maakt dat omgevingsvergunningen in dat verband niet zelden worden uitgeprocedeerd tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS). Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een belangrijke voorwaarde voor de ‘bankability’ (financierbaarheid) en realiseerbaarheid van een windproject.2 Maar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van afgelopen zomer deed het vertrouwen bij sommige projectontwikkelaars en financiers wankelen. Op 25 juni 2020 heeft het Hof uitspraak gedaan in de zgn. Vlarem II-zaak, een verwijzingsprocedure van een zaak tussen omwonenden van een nog te ontwikkelen windmolenpark en de vergunningverlenende instantie in België.3 In deze verwijzingsprocedure stond de vraag centraal of bep...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Vlaamse zaak

2. Europeesrechtelijk kader milieubeoordelingen

3. De uitspraak van het Hof

4. Mogelijke gevolgen van de uitspraak in België

5. Mogelijke gevolgen van de uitspraak voor (reeds vergunde en toekomstige) windmolenparken in Nederland

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S. Simonetti en mr. P.R. Leopold1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16572

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...