Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

WOZ-beschikking weerlegbaar bewijsvermoeden bij de objectafbakening in het kader van de aansluitplicht - Annotatie bij CBb 2 juni 2020, ECLI:NL:CBB:2020:364

mr. M. de Rijke, mr. R.T. Wiegerink en mr. I.F. Stolze1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De wettelijke verplichting van netbeheerders van een elektriciteitsnet om een aansluiting te realiseren voor degene die daarom verzoekt2 vormt het onderwerp van menig juridisch geschil. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de vraag of een netbeheerder op verzoek een aansluiting kan realiseren zonder daarbij transportcapaciteit aan te bieden vanwege een (verwacht) tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.3 Het geschil kan ook ontstaan doordat een verzoeker meerdere kleinverbruikersaansluitingen4 wenst, terwijl de netbeheerder meent dat hij kan volstaan met het aanbieden van één (duurdere) grootverbruikersaansluiting voor de betreffende percelen, omdat die moeten worden aangemerkt als één object in de zin van de Wet Waardering onroerende zaken (hierna: WOZ-object). Dit laatste was aan de orde in een uitspraak van 2 juni 2020 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb).

In deze uitspraak van 2 juni 2020 gaat het CBb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

3. Implicaties

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. de Rijke, mr. R.T. Wiegerink en mr. I.F. Stolze1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2020:364
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16573

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...