Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Werkzaamheden 2021

Met de start van het nieuwe jaar heeft de ACM haar beleid voor 2021 gepubliceerd. Binnen de energiesector blijft zij zich richten op de energietransitie en vooral op de betaalbaarheid van energie voor consumenten op zowel de korte als de lange termijn. Daarnaast zal zij (i) dit jaar hard optreden tegen ‘greenwashing’ (in het bijzonder tegen bedrijven die consumenten op het verkeerde spoor zetten door misleidende claims te doen omtrent het duurzame karakter van hun producten en diensten) en (ii) het aangaan van samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven op het gebied van duurzaamheid stimulere...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Werkzaamheden 2021

TenneT

Onderzoeken naar een gezamenlijke offshore energiehub

Gasunie

Gridmaster Haven Industrieel Cluster

HyDelta

Ministerie van Economische Zaken (EZK)

Wetsvoorstel Investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid

Aanvullende maatregelen CO2-emissiereductie

Noordzee Energie Outlook

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Last onder dwangsom opgelegd aan Spirit Energy

Oproep Inspectieraad om de wetgeving rond de rijksinspecties te herzien

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

Uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

Europese Commissie

PCI Consultaties open

De doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020

SDE++ staatssteun goedgekeurd

ACER

Reactie TEN-E plannen

ENTSO-E

Werkprogramma 2021

70%-regel

Splitsing van het Synchrone Netwerk in Continentaal Europa

ENTSO-G

Werkprogramma 2021

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16577

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...