Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 1

Hoe ga je als curator om met (elektronische) patiëntendossiers in een faillissement?

mr. E. Doornhein en mr. L.J.M. Bruggeman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gelet op de financiële situatie van zorgorganisaties in Nederland - in 2022 verdubbelde het aantal zorgorganisaties dat in de rode cijfers duikt - is de verwachting dat er meer faillissementen in deze sector zullen volgen.2 In faillissementen van zorgverleners is vaak sprake van een aanzienlijke hoeveelheid, veelal elektronische, patiëntendossiers. De manier waarop de curator moet omgaan met deze patiëntendossiers roept vragen op. Zo is niet altijd duidelijk op wie tijdens, maar vooral ook na afwikkeling van het faillissement, de bewaarplicht van patiëntendossiers rust: op (de bestuurder van) failliet, de curator, de hulpverlener, de zorgverzekeraar of de patiënt? Ook de wijze waarop patiëntendossiers in faillissement mogen verwerkt, denk aan het verlenen van inzage in een dossier, het vernietigen of overdragen van een dossier, is vaak niet glashelder. In dit artikel proberen de auteurs een antwoord op deze vragen te vinden en bespreken zij waar een curator tegenaan kan lopen i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Privacy- en gegevensbescherming en de rol van de curator

1.1. Het privacy- en gegevensbeschermingsrecht

1.2. De curator als verwerkingsverantwoordelijke

2. De bewaarplicht van patiëntendossiers

2.1. Vóór faillissement

2.1.1. Vanuit gezondheidsrechtelijk oogpunt

2.1.2. Vanuit privacyrechtelijk oogpunt

2.2. In faillissement

2.2.1. Vanuit gezondheidsrechtelijk oogpunt

2.2.2. Vanuit faillissementsrechtelijk oogpunt

2.2.3. Vanuit privacyrechtelijk oogpunt

2.3. Ná faillissement

2.3.1. Vanuit gezondheidsrechtelijk oogpunt

2.3.2. Vanuit faillissementsrechtelijk oogpunt

2.3.3. Vanuit privacyrechtelijk oogpunt

2.4. Tussenconclusie

3. Verwerkingen van patiëntendossiers tijdens faillissement

3.1. Inzage in patiëntendossiers

3.1.1. Inzagerecht voor patiënten

3.1.2. Het inzagerecht: een taak van de curator?

3.2. Andere verwerkingen

3.3. Tussenconclusie

4. Overdracht van patiëntendossiers tijdens faillissement

4.1. Opvolgend hulpverlener

4.2. Overdracht van patiëntendossiers en de AVG

4.2.1. Uitdrukkelijke toestemming

4.2.2. Wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming

4.2.3. Overdracht van patiëntendossiers

5. Problemen in de praktijk

5.1. De kosten van het toegankelijk houden van de patiëntendossiers

5.2. Geen opvolgend hulpverlener

5.3. Opstelling zorgverzekeraars en het ministerie van VWS: praktijkervaringen

5.4. Oplossingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Doornhein en mr. L.J.M. Bruggeman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17983

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

De afgelopen tijd heb ik zelf met enige regelmaat bestuurders bijgestaan die door een curator in rechte dreigden te worden betrokken. Daardoor kreeg ik te maken met de "pilot horen". Ter toelichtin...

 Aankondiging nieuwe rubriek: Aanstormend talent - scripties

De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren wil recent afgestudeerden een podium bieden voor hun talent. Daartoe is de redactie op zoek naar enthousiaste afgestudeerden die hun insolventierechte...

 Herhaalde aankondiging nieuwe vragenrubriek: De economie van de insolventie verklaard

Bij de beoefening van het insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft v...

 Het faillissement van de (levens)verzekeraar: de polishouder en het hoger beroep tegen overdracht of wijziging van de verzekeringsovereenkomst

De Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (de Vereniging JIRA) organiseert vijf keer per jaar lezingen voor haar leden. Op 30 november 2023 kwam Willem Jan van Andel spreken over zijn erv...

 Hoe ga je als curator om met (elektronische) patiëntendossiers in een faillissement?

Gelet op de financiële situatie van zorgorganisaties in Nederland - in 2022 verdubbelde het aantal zorgorganisaties dat in de rode cijfers duikt - is de verwachting dat er meer faillissementen in d...

 Wetswijziging WSNP: goede, niet altijd goed uitgewerkte bedoelingen

In september 2021 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden waarvan de bedoeling is de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldhulpverlening te verbete...

 De TerugQijQ

Interview van Reinier Quint en Hylke Brandsma, voormalig partners en curatoren bij Nysingh Elektronicaketen Megapool, ATAG, landbouwmachinegroothandel Netago, fietsenfabriek Union en producent Biod...

 Rechtspraakoverzicht oktober tot en met december 2023

Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2023; ECLI:NL:RBNNE:2023:4179 Op 9 februari 2016 wordt X vof op verzoek van haar beide vennoten failliet verklaard. De curator komt tot de slotsom dat actief i...