Tijdschrift voor Curatoren 2023 nr. 2/3

Tijden veranderen: de invloed van maatschappelijke belangen en duurzaamheidsoverwegingen op de taakuitoefening door de curator – Deel II

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1.  Inleiding

In Deel I van dit artikel is de volgende vraag bevestigend beantwoord: moet de curator onder omstandigheden maatschappelijke belangen laten prevaleren boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers bij een zo hoog mogelijke opbrengst.2 Hoewel het primaat van de gezamenlijke schuldeisers mijns inziens nog steeds geldt, betekent dat niet zonder meer dat bij de vereffening van het vermogen van de schuldenaar de hoogst mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd. De curator moet immers als ieder ander handelen conform hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geoordeeld (art. 6:162 BW). Dit kan onder omstandigheden ertoe leiden dat het belang van de gezamenlijke schuldeisers moet wijken voor een zwaarwegend maatschappelijk belang, in die zin dat niet de hoogst mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd.3 Indien de curator niet dienovereenkomstig handelt, kan worden betoogd dat hij q.q. on...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1.  Inleiding

2. De BVm en haar statutair doel van maatschappelijk belang

3. Duurzaamheidsrapportage

4. Slotoverweging

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.L.H. Reumers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17816

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

Geachte lezers,   Met ingang van dit nummer, krijgt het Tijdschrift voor Curatoren een wat andere look en feel.   We gaan werken met vaste rubrieken, zijn een samenwerking met JIRA aa...

 Introductie Vereniging JIRA

Dit artikel kan gratis worden gelezen indien u bent ingelogd. De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren heeft de vereniging Jonge InsolventieRecht Advocaten (JIRA) gevraagd om een samenwerkin...

 De TerugQijQ - het faillissement van Fokker1

Vanaf dit nummer, 2023/2, introduceren we een nieuwe rubriek, de terugQijQ, waarin we interviews publiceren met gerenommeerde, gepensioneerde curatoren. In elk nummer delen zij waardevolle inzichte...

 Tijden veranderen: de invloed van maatschappelijke belangen en duurzaamheidsoverwegingen op de taakuitoefening door de curator – Deel II

In Deel I van dit artikel is de volgende vraag bevestigend beantwoord: moet de curator onder omstandigheden maatschappelijke belangen laten prevaleren boven het belang van de ge...

 Rechtspraakoverzicht maart tot en met juni 2023

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023; ECLI:NL:RBNHO:2023:2689 Een namens X gedaan verzoek om te bevelen dat een schuldeiser instemt met een aangeboden dwangakkoord wordt door de rechtbank afgewez...