Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 1

Kroniek van het accountantstuchtrecht 2019-2020

mr. drs. S.A.G. Hoogeveen en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze kroniek over het accountantstuchtrecht bespreken de auteurs uitspraken in tuchtzaken in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, zowel van de Accountantskamer (AK) als van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).2 Het doel van deze kroniek is om een overzicht op hoofdlijnen te geven van de relevante uitspraken. Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn.

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt een accountant (RA of AA) aangeduid als "hij" en als "accountant" tenzij de toevoeging RA of AA relevant is.

 

1. Het bereik van het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid

1.1. Het bereik van het tuchtrecht

Het bereik van het tuchtrecht wordt bepaald door de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De accountant dient zich te houden aan de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid/zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid (artikel 3 VGBA). Het b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het bereik van het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid

1.1. Het bereik van het tuchtrecht

1.2. Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid

2. Processuele en procedurele aspecten

2.1. Klachttermijn

2.2. Concentratie van klachten

2.3. Ne bis in idem

2.4. Misbruik van het tuchtrecht

2.5. Geen contractuele uitsluiting tuchtrecht

2.6. Stelplicht/bewijslast

3. Fiscale werkzaamheden

4. Advieswerkzaamheden

5.  Jaarrekeningen

5.1. Beoordelingsopdracht

5.2. Samenstelling

5.3. Controle

6. Het Openbaar Ministerie, de NBA, en de AFM als klager

6.1. OM

6.2. NBA

6.3. AFM

7. De accountant, declaraties, en niet-betalende cliënten

7.1. Declaraties

7.2. Niet-betalende cliënten

8. Verschillende belangen en geheimhouding

8.1. Verschillende belangen

9. Geheimhouding / vertrouwen

10. De accountant als deskundige en persoonsgericht onderzoek

10.1. De accountant als deskundige

10.2. Persoonsgericht onderzoek

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. S.A.G. Hoogeveen en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16602

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

Van Jaarrekeningenrecht naar Recht inzake verslaggeving, accountancy en toezicht.   Het gebied waar ondernemingsrecht en bedrijfseconomie elkaar raken is buitengewoon interessant en bevat ve...

 Ontwikkelingen in accountancy

In een themanummer over accountancy kan een bijdrage over recente ontwikkelingen van dit gebied natuurlijk niet ontbreken. Meest in het oog springende ontwikkeling is in mijn ogen de ...

 Persoonsgericht onderzoek: een terrein vol met valkuilen

In deze bijdrage wordt primair ingegaan op door (forensisch) accountants uitgevoerde persoonsgerichte onderzoeken. Daarbij zijn de NBA-handreikingen 1112 en 1127 van belang. Enige jurisprudentie wo...

 Kroniek van het accountantstuchtrecht 2019-2020

In deze kroniek over het accountantstuchtrecht bespreken de auteurs uitspraken in tuchtzaken in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, zowel van de Accountantskamer (AK) als van het Coll...