Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

Inleiding

Voorwoord

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden

Van Jaarrekeningenrecht naar Recht inzake verslaggeving, accountancy en toezicht.   Het gebied waar ondernemingsrecht en bedrijfseconomie elkaar raken is buitengewoon interessant en bevat veel vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen.   Toen 15 jaar geleden het initiatief tot het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht werd genomen werd dit aangewakkerd door de belangstelling die vanuit de ondernemingsrechtjuristen ontstond voor dit onderwerp, mede door het feit dat beursvennootschappen (vanaf 2005) in hun geconsolideerde jaarreken... ...lees meer

Artikel

Ontwikkelingen in accountancy

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

In een themanummer over accountancy kan een bijdrage over recente ontwikkelingen van dit gebied natuurlijk niet ontbreken. Meest in het oog springende ontwikkeling is in mijn ogen de instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) geweest en de daaropvolgende benoeming van de kwartiermakers. De CTA heeft op 30 januari 2020 het rapport ‘Vertrouwen op Controle’ uitgebracht, waarin zij 22 aanbevelingen deelt met als doel de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren.[2] In deze bijdrage zal ik ingaan op de achtergrond van de inst... abonneren of dit artikel kopen.

Persoonsgericht onderzoek: een terrein vol met valkuilen

prof. dr. mr. M. Pheijffer RA en mr. E.L. Zetteler1

In deze bijdrage wordt primair ingegaan op door (forensisch) accountants uitgevoerde persoonsgerichte onderzoeken. Daarbij zijn de NBA-handreikingen 1112 en 1127 van belang. Enige jurisprudentie wordt besproken met betrekking tot (1) het plegen van hoor en wederhoor; en (2) de inbreng van accountants in juridische procedures. Voorts wordt kort ingegaan op het door advocaten uitvoeren van dergelijke (persoonsgerichte) onderzoeken.  1. Persoonsgericht onderzoek: domein van accountants en advocaten Elk vakgebied kent zijn eigen jargon. Zo is de term ‘persoon... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek van het accountantstuchtrecht 2019-2020

mr. drs. S.A.G. Hoogeveen en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1

In deze kroniek over het accountantstuchtrecht bespreken de auteurs uitspraken in tuchtzaken in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, zowel van de Accountantskamer (AK) als van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).[2] Het doel van deze kroniek is om een overzicht op hoofdlijnen te geven van de relevante uitspraken. Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt een accountant (RA of AA) aangeduid als "hij" en als "accountant" tenzij de toevoeging RA of AA relevant is.   1. Het bereik van het tuchtrec... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS