Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 1

Ontwikkelingen in accountancy

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een themanummer over accountancy kan een bijdrage over recente ontwikkelingen van dit gebied natuurlijk niet ontbreken. Meest in het oog springende ontwikkeling is in mijn ogen de instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector

(CTA) geweest en de daaropvolgende benoeming van de kwartiermakers. De CTA heeft op 30 januari 2020 het rapport ‘Vertrouwen op Controle’ uitgebracht, waarin zij 22 aanbevelingen deelt met als doel de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren.2 In deze bijdrage zal ik ingaan op de achtergrond van de instelling van de CTA, het onderzoek door de CTA, haar aanbevelingen, de kabinetsreactie hierop en de huidige stand van zaken. Daarnaast zal ik (kort) aandacht besteden aan twee belangrijke rapporten die nauw samenhangen met het onderzoek door de CTA, het rapport Kwetsbaarheden van de AFM en het eindrapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA).

 

Een andere belangrijke on...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond

3. Kwetsbaarheden van de AFM

4. Eindrapport MCA

5. Onderzoek CTA

5.1. Eerste consultatieronde

5.2. Rapport met voorlopige bevindingen CTA

5.3. Tweede consultatieronde

6. Aanbevelingen CTA

6.1. De 'keten'

6.2. Toezicht

6.2.1. Intern toezicht bij accountantsorganisaties

6.2.2. Toezicht door de AFM

6.3. Alternatieve structuurmodellen

6.3.1. Audit only

6.3.2. Joint audit

6.3.3. Intermediairmodel

6.4. Aantrekkelijkheid van het beroep

6.5. Kwaliteit

7. Stand van zaken verandertraject

7.1. Inleiding

7.2. Niet overgenomen aanbevelingen

7.3. MCA eindrapport

7.3.1. Vliegurencriterium

7.4. Plan van aanpak kwartiermakers

7.5. Update kwartiermakers en initiatieven minister van Financiën

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16600

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

Van Jaarrekeningenrecht naar Recht inzake verslaggeving, accountancy en toezicht.   Het gebied waar ondernemingsrecht en bedrijfseconomie elkaar raken is buitengewoon interessant en bevat ve...

 Ontwikkelingen in accountancy

In een themanummer over accountancy kan een bijdrage over recente ontwikkelingen van dit gebied natuurlijk niet ontbreken. Meest in het oog springende ontwikkeling is in mijn ogen de ...

 Persoonsgericht onderzoek: een terrein vol met valkuilen

In deze bijdrage wordt primair ingegaan op door (forensisch) accountants uitgevoerde persoonsgerichte onderzoeken. Daarbij zijn de NBA-handreikingen 1112 en 1127 van belang. Enige jurisprudentie wo...

 Kroniek van het accountantstuchtrecht 2019-2020

In deze kroniek over het accountantstuchtrecht bespreken de auteurs uitspraken in tuchtzaken in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, zowel van de Accountantskamer (AK) als van het Coll...