Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

mr. K. Frielink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een bank is niets zonder een bank.2 Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënten – te kunnen afwikkelen. In het kader van grensoverschrijdende transacties heeft een bank derhalve een zogeheten correspondentbank nodig. In art. 1 lid 1 onder s van de Curaçaose Landsverordening identificatie bij dienstverlening wordt een dergelijke correspondentrelatie3 omschreven als een vaste relatie tussen banken in verschillende landen voor de afwikkeling van transacties of de uitvoering van opdrachten. In het Caribische deel van het Koninkrijk, maar ook elders, zijn deze relaties onder druk komen te staan, en voor een deel reeds beëindigd. Het door een correspondentbank beëindigen van een correspondentrelatie heeft gevolgen voor de betrokken lokale bank en haar cliënten, maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor bepaalde economische sectoren en zelfs voor landen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het regulatoire kader in Curaçao

3. De-risking

4. Hoe verder?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Frielink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16604

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...