Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

mr. B.W. Newitt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen vervullen of werkzaamheden te mogen uitoefenen. De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen en de Verklaring van Geen Bezwaar zijn alom bekend, maar er bestaan ook minder bekende overheidsverklaringen waarvan een weigering van afgifte door de overheid een zeer grote impact kan hebben op de bedrijfsvoering. In dit artikel zal ik aandacht besteden aan een van die minder bekende overheidsverklaringen, namelijk de Gedragsverklaring Aanbesteden (nader: GVA).

Voor het inschrijven op iedere overheidsaanbesteding van belang wordt inmiddels een GVA vereist van de inschrijvende partij door de aanbestedende dienst. Het mag daarom geen verrassing heten dat een weigering van zo een GVA voor ondernemingen die werkzaam zijn in sectoren die veelal draaien op overheidsaanbestedinge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het systeem van de GVA

3. Implementatie Richtlijn 2014/24/EU

4. Wetsgeschiedenis

5. Richtlijnconforme interpretatie / buiten toepassing laten met Richtlijn strijdige bepalingen

6. Afsluitende lessen voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.W. Newitt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16605

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...