Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

F.J. Erkens FFE MEWI RFA LLM1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

 

1. Inleiding2

Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.3 In mijn visie speelt dit zeker op mijn eigen vakgebied van forensische onderzoek van financieel economische criminaliteit, maar net zo goed op andere vakgebieden. De aard en omvang van de activiteiten in en output uit de eerste fase (de onderzoeksfase) zijn bepalend voor hetgeen in de tweede fase (de juridische procedurefase) ingebracht gaat worden en ten grondslag komt te liggen aan het gerechtelijk vonnis van de rechter in de derde fase (de vonnisfase). In deze systeembenadering zal de rechter ondanks een actieve houding om in de tweede en derde fase van het proces de materiële waarheid op tafel te krijgen en zich erover uit te laten, sterk afhankelijk zijn van de opzet en uitvoering van de activiteiten en de uitkomsten in de eerste fase van het proces. Het adagium ‘

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

1. Inleiding[2]

2. Een actueel onderdeel van de problematiek

3. De opzet, bestaan en werking van een informatiesysteem

3.1. Algemeen

3.2. ‘Checks and balances’

3.3. Functiescheiding, de kern van de ‘checks and balances’

3.4. ‘Countervailing powers’

3.5. Deskundigheid van de verschillende functies

4. Samenvatting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
F.J. Erkens FFE MEWI RFA LLM1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16606

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...