Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2021 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord

mr. dr. A.R. Hartmann

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds enkele decennia in Nederland toegepaste interne fraude- en corruptieonderzoek ter discussie gesteld. Daarbij stond uiteraard de vraag centraal of een intern onderzoek en verslaglegging daarvan door een (al dan niet ingehuurde) advocaat of accountant wel dusdanig onpartijdig en objectief zou kunnen plaatsvinden dat deze betrouwbaar en valide genoeg zou zijn als grondslag van een daarop gebaseerde ... ...lees meer

Artikel

De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

mr. K. Frielink1

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënten – te kunnen afwikkelen. In het kader van grensoverschrijdende transacties heeft een bank derhalve een zogeheten correspondentbank nodig. In art. 1 lid 1 onder s van de Curaçaose Landsverordening identificatie bij dienstverlening wordt een dergelijke correspondentrelatie[3] omschreven als een vaste relatie tussen banken in verschillende landen voor de afwikkeling van transacties of de... abonneren of dit artikel kopen.

De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

mr. B.W. Newitt1

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen vervullen of werkzaamheden te mogen uitoefenen. De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen en de Verklaring van Geen Bezwaar zijn alom bekend, maar er bestaan ook minder bekende overheidsverklaringen waarvan een weigering van afgifte door de overheid een zeer grote impact kan hebben op de bedrijfsvoering. In dit artikel zal ik aandacht besteden aan een van die minder bekende ov... abonneren of dit artikel kopen.

‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

F.J. Erkens FFE MEWI RFA LLM1

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit zeker op mijn eigen vakgebied van forensische onderzoek van financieel economische criminaliteit, maar net zo goed op andere vakgebieden. De aard en omvang van de activiteiten in en output uit de eerste fase (de onderzoeksfase) zijn bepalend voor hetgeen in de tweede fase (de juridische procedurefase) ingebracht gaat worden en ten grondslag komt te liggen aan het gerech... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Gerechtshof Den Haag 9 december 2020 - Beklag tegen niet-vervo...

mr. J.F. Rense, mr. E.R. van Rhijn, mr. C.J. Roosen en mr. J.C.B. Gieling1

Beklag via artikel 12 Sv-procedure tegen ING en haar voormalig bestuursvoorzitter. Transactie met ING voor schending van anti-witwasregelgeving en schuldwitwassen blijft in stand, toch vervolging van de voormalig bestuursvoorzitter. 1. Inleiding Toen het Openbaar Ministerie (‘OM’) op 4 september 2018 de transactie met ING Bank N.V. (‘ING’) van EUR 775 miljoen publiceerde, maakte dit de nodige discussie los in het publieke en maatschappelijke debat.[2] De transactie leidde tot vragen aan zowel de Minister van Justitie en Veiligheid als het OM, in ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Over Keskin en de betekenis van de uitspraak van het EHRM voor de...

mr. C.P.J. Scheele1

Het ondervragingsrecht van de verdediging bij belastende getuigen blijft zich verder ontwikkelen. Zijn we relatief gezien nog maar kort bekomen van en gewend geraakt aan het toetsingskader van Al-Khawaja & Tahery[2] en Schatschaschwili,[3] onlangs heeft het EHRM opnieuw een arrest gewezen dat het nader bekijken waard is, niet in de laatste plaats omdat dit arrest in de strafrechtspraak de nodige reuring teweeg lijkt te brengen. Waar gaat het om? In zijn uitspraak van 19 januari 2021[4] inzake abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Oost-Brabant 12-01-2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:56Een steigerbouwbedrijf uit Ridderkerk is door de Rechtbank Oost-Brabant in een zaak betreffende een fataal ongeluk in oktober 2018 veroordeeld voor overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet (feit 1) en dood door schuld (feit 2). Bij het demonteren van een uitbouwsteiger onder het helikopterdek van een boorplatform in Nieuwdorp is een werknemer van de verdachte rechtspersoon... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS