Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

Annotatie bij Gerechtshof Den Haag 9 december 2020 - Beklag tegen niet-vervolgen ING en beklag tegen niet-vervolgen van de voormalig bestuursvoorzitter van ING

mr. J.F. Rense, mr. E.R. van Rhijn, mr. C.J. Roosen en mr. J.C.B. Gieling1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Beklag via artikel 12 Sv-procedure tegen ING en haar voormalig bestuursvoorzitter. Transactie met ING voor schending van anti-witwasregelgeving en schuldwitwassen blijft in stand, toch vervolging van de voormalig bestuursvoorzitter.

1. Inleiding

Toen het Openbaar Ministerie (‘OM’) op 4 september 2018 de transactie met ING Bank N.V. (‘ING’) van EUR 775 miljoen publiceerde, maakte dit de nodige discussie los in het publieke en maatschappelijke debat.2 De transactie leidde tot vragen aan zowel de Minister van Justitie en Veiligheid als het OM, in het bijzonder over de beslissing tot niet-vervolging van de leidinggevende(n) van de bank.3

Tegen zowel het niet-vervolgen van ING als het niet-vervolgen van de voormalig bestuursvoorzitter van ING werd geklaagd bij het Gerechtshof Den Haag via een artikel 12-Sv-procedure.4 Bij beoordeling van een beklag tegen niet-vervolgen velt het hof een zelfstandig oordeel over de vervolgingsbesli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Onderzoek Houston

3. Ontvankelijkheid klagers – belangenbehartigers

4. Haalbaarheid strafvervolging – Verregaand oordeel gerechtshof

5. Opportuniteit strafvervolging – Verantwoording afleggen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.F. Rense, mr. E.R. van Rhijn, mr. C.J. Roosen en mr. J.C.B. Gieling1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16607

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...