Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

Annotatie - Over Keskin en de betekenis van de uitspraak van het EHRM voor de strafrechtspraktijk

mr. C.P.J. Scheele1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het ondervragingsrecht van de verdediging bij belastende getuigen blijft zich verder ontwikkelen. Zijn we relatief gezien nog maar kort bekomen van en gewend geraakt aan het toetsingskader van Al-Khawaja & Tahery2 en Schatschaschwili,3 onlangs heeft het EHRM opnieuw een arrest gewezen dat het nader bekijken waard is, niet in de laatste plaats omdat dit arrest in de strafrechtspraak de nodige reuring teweeg lijkt te brengen. Waar gaat het om? In zijn uitspraak van 19 januari 20214 inzake Keskin kwam het EHRM tot een schending van art. 6 EVRM op grond van – kort gezegd – een schending van het ondervragingsrecht. Het hof Arnhem-Leeuwarden had een verzoek van de verdediging tot het horen van een zevental getuigen afgewezen, in de kern enkel op de grond dat de verdediging dat verzoek onvoldoende had gemotiveerd. Dat oordeel kon in Straatsburg de toets der kr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. Het ondervragingsrecht

2.2. Toetsingskader bij getuigen à décharge

2.3. Toetsingskader bij getuigen à charge[14]

3. De beoordeling van de zaak Keskin door het EHRM

4. Een nieuwe opvatting van het EHRM over de motivering van verzoeken tot het horen van getuigen à charge?

5. ‘Margin of appreciation’: afstandelijkheid van het EHRM ten opzichte van de nationale regels[31]

6. Consequenties voor de Nederlandse strafrechtspraktijk

7. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. C.P.J. Scheele1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16608

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...