Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 1/2

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Oost-Brabant 12-01-2021,
ECLI:NL:RBOBR:2021:56

Een steigerbouwbedrijf uit Ridderkerk is door de Rechtbank Oost-Brabant in een zaak betreffende een fataal ongeluk in oktober 2018 veroordeeld voor overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet (feit 1) en dood door schuld (feit 2). Bij het demonteren van een uitbouwsteiger onder het helikopterdek van een boorplatform in Nieuwdorp is een werknemer van de verdachte rechtspersoon vanaf een hoogte van vijftien meter in het water gevallen. Het slachtoffer droeg geen zwem- of reddingsvest en was bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden niet gezekerd of aangelijnd. Hij is aan verdrinking overleden.

Onder feit 1 was aan de verdachte rechtspersoon tenlastegelegd dat de risico’s van de werkzaamheden niet waren vastgelegd in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), da...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Oost-Brabant 12-01-2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:56

Rechtbank Overijssel 25-02-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:839 (zaak-A)Rechtbank Overijssel 25-02-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:848 (zaak-B)

Economisch strafrecht milieu

ECLI:NL:RBOBR:2020:5522

ECLI:NL:HR:2020:1960

ECLI:NL:RBAMS:2021:104, 105 en 107

Financieel strafrecht

Gerechtshof Den Haag, 9 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2347

Gerechtshof Amsterdam, 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2900

Fiscaal sanctierecht

Rechtbank Noord-Holland 6 januari 2021 ECL:NL:RBNHO:2021:811

CAG Paridaens 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:16

Hoge Raad 22 januari 2021 ECLI:NL:HR:2021:103

Hof ‘s-Hertogenbosch 26 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:213

Ontneming

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:194

Hoge Raad 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:155

Hoge Raad 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112

Hoge Raad 12 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:1

Toezichthouders

Nieuws

AFM-Agenda 2021

Onderzoek AFM: gebruik en informatie niet-financiële aspecten in verslaggeving kan beter.

CBb 10 november 2020, ECLI:CBB:2020:983

CBb 3 november 2020, ECLI:CBB:2020:792, RF 2021/3 en AB 2021/57 met noot R. Stijnen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 10 november 2020, ECLI:NL:CBB:2020:799

Rechtbank Rotterdam 5 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:68 en Rechtbank Rotterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:72

Witwassen

Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:29

Gerechtshof Den Bosch 10 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3898

Rechtbank Overijssel 26 januari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:291

Rechtbank Amsterdam 18 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6339 en ECLI:NL:RBAMS:2020:6337

Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10078

Gerechtshof Den Haag 9 december 2020, ECLI: NL:GHDHA:2020:2347 en ECLI:NL:GHDHA:2020:2344

Rechtbank Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7012

Rechtbank Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5781

Actualiteiten

Alomvattend EU-beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Transactiemonitoring Nederland (TMNL): klaar om witwassen significante slag toe te brengen

FIU-Nederland treedt samen met de grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering

Ondermijningslab landelijk uitgerold

Toezicht AFM gebruik financiële sector voor criminele doeleinden afgelopen jaren geïntensiveerd

DNB’s Visie op toezicht 2021-2024 - intensievere aanpak van financieel-economische criminaliteit

FEC Jaarplan 2021: Strijd tegen witwassen blijft speerpunt

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

AFM publiceert uitkomsten analyse jaarlijkse Wwft-uitvraag

Nieuw TBML-rapport gepubliceerd door de FATF en Egmont Group

Rechtsmacht witwassen in buitenland

Betere bescherming melders ongebruikelijke transacties

FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants

Kamerbrief 3e voortgangsrapportage Plan van aanpak witwassen

Kamerbrief ‘zoek-de-verschillen-analyse’ FATF-aanbevelingen en de huidige implementatie AMLD5

Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders kansspelen

Kamervragen ‘witwaspraktijken’ bij ING n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16609

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Dit voorwoord grijpt terug op het thema van het nummer van vorig jaar waarin het interne onderzoek binnen de onderneming centraal stond. In diverse bijdragen is toen in het themanummer het sinds en...

 De-risking en banken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Een bank is niets zonder een bank.[2] Hiermee wordt kernachtig uitgedrukt dat een bank minimaal één andere bank nodig heeft om geld- en effectentransacties – van zichzelf en van cliënte...

 De Gedragsverklaring Aanbesteden vanuit strafrechtelijk perspectief

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende door de overheid af te geven verklaringen die voor een onderneming in de praktijk onontbeerlijk zijn om een bepaalde functie te mogen ve...

 ‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding

[2] Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding.[3] In mijn visie speelt dit ...