Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 3

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

mr. A. van Bunge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Minder verrassingen, meer transparantie

Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden2 en Rechtbanken faillissementsverzoeken zelfs afwijzen omdat er beter turbo-geliquideerd kan worden3 , heeft het toch een zweem van schimmig misbruik. Dat ligt niet allen aan het populaire taalgebruik. Dat zal komen door de lappendeken aan rechtspraak verbonden aan dit fenomeen. Regelmatig worden bestuurders al dan niet aansprakelijk gehouden, omdat schuldeisers al dan niet benadeeld worden bij deze vorm van bedrijfsbeëindiging die sinds 1994 juridisch gewoon tot de mogelijkheden hoort. Kennelijk is de huidige wetgeving niet duidelijk genoeg en biedt zij ruimte aan misbruik, althans discussie daarover. Minister Dekker (Rechtsbescherming) had eerder al een wijziging van de turbo-liquidatieregeling aangekondigd4 , maar heeft nu – in het kader van de COVID-19-uitbraak – het wetsvoorstel Tijdelijke wet transp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Minder verrassingen, meer transparantie

1. Ontbinding / liquidatie / turbo-liquidatie

2. Misbruik

3. Recente rechtspraak

4. Wetsvoorstel turboliquidatie

5. Rechtspraak vooruitlopend op

6. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. van Bunge1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16823

Verder in 2021 nr.3

 Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissements...

 Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen...

 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoek...