Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 3

Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissementsakkoord is uitvoerig gereguleerd. Indien betwiste vorderingen bij afwikkeling van een gehomologeerd akkoord aan de orde zijn, geeft evenwel uitsluitend artikel 122a Fw richting. Dit artikel blinkt niet bepaald uit in helderheid en veel literatuur of jurisprudentie is er niet. De afwikkeling van een faillissement waarin artikel 122a Fw in beeld is, kan mede hierdoor tot enkele praktische hoofdbrekens leiden. Mogelijke gevolgen zijn dat het faillissementsakkoord niet definitief tot stand komt of dat het akkoord uiteindelijk wordt ontbonden. In deze bijdrage komen de werking van artikel 122a Fw alsmede een aantal perikelen die daarbij kunnen spelen aan bod. In dit kader komen ook, in meer algemene zin, verificatie van vorderingen, de renvooiprocedure en het faillissementsakkoord, inclusief...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Verificatie

2. Renvooi

3. Faillissementsakkoord

4.  Homologatie

5. Artikel 122a Fw

6. Praktische aandachtspunten bij artikel 122a Fw

7. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16821

Verder in 2021 nr.3

 Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissements...

 Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen...

 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoek...