Tijdschrift voor Curatoren

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Artikel

Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

mr. R. Wijn1

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissementsakkoord is uitvoerig gereguleerd. Indien betwiste vorderingen bij afwikkeling van een gehomologeerd akkoord aan de orde zijn, geeft evenwel uitsluitend artikel 122a Fw richting. Dit artikel blinkt niet bepaald uit in helderheid en veel literatuur of jurisprudentie is er niet. De afwikkeling van een faillissement waarin artikel 122a Fw in beeld is, kan mede hierdoor tot enkele praktische hoofdbr... abonneren of dit artikel kopen.

Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de on...

mr. M.C. van Genugten1

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen op basis van art. 81 RO verwierp is het toch interessant om met de conclusie van de A-G in de hand kort nader te kijken naar de inhoud van het debat in deze zaken. In de eerste zaak[2] gaat het om een verzoek van de gefailleerde tot ontslag van de curator ex art. 73 Fw. Dit verzoek werd behandeld door een rechter die ook optrad in andere faillissementen als rechter-commissaris, waarin de betre... abonneren of dit artikel kopen.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

mr. A. van Bunge1

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoeken zelfs afwijzen omdat er beter turbo-geliquideerd kan worden[3], heeft het toch een zweem van schimmig misbruik. Dat ligt niet allen aan het populaire taalgebruik. Dat zal komen door de lappendeken aan rechtspraak verbonden aan dit fenomeen. Regelmatig worden bestuurders al dan niet aansprakelijk gehouden, omdat schuldeisers al dan niet benadeeld worden bij deze vorm van bedri... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hoge Raad 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833

mr. J.L. van den Heuvel1

Het komt regelmatig voor dat een faillissementscurator ermee wordt geconfronteerd dat er voor datum faillissement bepaalde verplichtingen op grond van milieuwetgeving door de gefailleerde niet zijn nagekomen. Vanaf datum faillissement is het – kort gezegd – de curator die verantwoordelijk is voor de naleving van op de boedel rustende milieurechtelijke verplichtingen; in dat kader kunnen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan handhavingsmaatregelen jegens de curator worden getroffen, zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang en/of een last on... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak april tot en met juni 2021

mr. J. Wind

Rechtbank Den Haag 2 april 2021; ECLI:NL:RBDHA:2021:3227 X BV verzoekt in deze WHOA-zaak een afkoelingsperiode van drie maanden en de opheffing van een paar beslagen. Het verzoek voor de afkoelingsperiode wordt gehonoreed evenals de opheffing van het beslag op de voorraad,  opheffing van het beslag op twee bedrijfsauto's wordt afgewezen, omdat de opheffing van het beslag het gebruik van de auto's niet in de weg staat. De rechtbank acht het nodig om ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers (ambtshalve) een observator aan te stellen, gelet op de duur van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS