Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 1/2

Jurisprudentieoverzicht

mr. F. Brandse en mr. S. Brandse

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gerechtshoven

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362

 

Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)

 

Appellanten zijn sinds 1991 eigenaar van een perceel grond met daarop een woonhuis en bedrijfsruimte. De gemeente is eigenaar van het naastgelegen smalle perceel onbebouwde grond. Op een deel van dit perceel ligt een weg die vanaf de straat toegang biedt tot het perceel van appelanten. Ten behoeve van het perceel van appellanten en ten laste van het onbebouwde perceel van de gemeente is in 1959 een erfdienstbaarheid van weg gevestigd.

Volgens de gemeente maken appelanten inbreuk op haar eigendomsrecht doordat zij de weg hebben afgesloten, daar (vracht)auto's op hebben gepa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. F. Brandse en mr. S. Brandse
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16829

Verder in 2021 nr.1/2

 Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdie...

 Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

  Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echt...

 Opschoning van de kadastrale registratie

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

GerechtshovenGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362   Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)   Appellanten zijn si...