Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 1/2

Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

prof. mr. dr. B. Hoops1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echter steeds moeilijker om als illegale gebruiker bezitter te worden omdat de lagere rechter steeds strengere eisen stelt aan de inbezitneming. Voor de gebruiker te goeder trouw blijkt dit makkelijker omdat de lagere rechter minder strenge eisen stelt aan diens bezit.

1. Update over illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

Overheidsgrond wordt veelvuldig zonder recht of titel (oftewel: illegaal) gebruikt.2 Burgers nemen de stoep of berm in gebruik om hun tuin uit te breiden of te verfraaien of om een oprit aan te leggen. Wordt er een erfafscheiding omheen geplaatst, dan wordt de gebruiker vaak bezitter en zal de overheid deze grond na 20 jaar door verjaring verliezen. Wordt een perceel met de erbij getrokken overheidsgrond verkocht,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Update over illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

2. Kwantitatieve gegevens uit tien gemeenten

3. Bezit van overheidsgrond

3.1. Overheidsgrond met een belangrijke publieke functie

3.2. Andere overheidsgrond

4. Goede trouw

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. B. Hoops1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16827

Verder in 2021 nr.1/2

 Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdie...

 Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

  Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echt...

 Opschoning van de kadastrale registratie

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

GerechtshovenGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362   Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)   Appellanten zijn si...