Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 1/2

Opschoning van de kadastrale registratie

mr. B. Legger1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten?

Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard opleveren. In een tweeluik wordt het huidige systeem vanuit de notariële praktijk tegen het licht gehouden. Voorgesteld worden twee nieuwe manieren van uitschrijving, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de notaris die op verzoek van een cliënt het initiatief tot uitschrijving neemt.

DEEL 1 - INSCHRIJVING ZONDER RECHTSGEVOLG
Inleiding

 

De vestiging van beperkte rechten op onroerende zaken vormt een belangrijk onderdeel van de notariële vastgoedpraktijk. Het onderwerp wordt breed belicht in de notariële studie en beroepsopleiding, en dagelijks worden vestigingsakten ter zake (bijvoorbeeld) hypotheek- en erfpachtrechten getekend en ingeschreven in de openbare registers. Een onderwerp dat minder vaak aan de orde komt, is de beëin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B. Legger1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16828

Verder in 2021 nr.1/2

 Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdie...

 Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

  Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echt...

 Opschoning van de kadastrale registratie

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

GerechtshovenGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362   Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)   Appellanten zijn si...