Tijdschrift voor Zakenrecht

2021 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het he...

mr. K. Everaars1

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdienstbaarheid en meer specifiek op een verzwaring als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf.  1. Inleiding Een erf ten gunste waarvan een erfdienstbaarheid van weg is gevestigd, krijgt een nieuwe bestemming, waardoor van de weg intensiever gebruik wordt gemaakt. Een weiland met woonhuis maakt plaats voor een kampeerterrein[... abonneren of dit artikel kopen.

Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

prof. mr. dr. B. Hoops1

  Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echter steeds moeilijker om als illegale gebruiker bezitter te worden omdat de lagere rechter steeds strengere eisen stelt aan de inbezitneming. Voor de gebruiker te goeder trouw blijkt dit makkelijker omdat de lagere rechter minder strenge eisen stelt aan diens bezit. 1. Update over illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond Overheidsgrond word... abonneren of dit artikel kopen.

Opschoning van de kadastrale registratie

mr. B. Legger1

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard opleveren. In een tweeluik wordt het huidige systeem vanuit de notariële praktijk tegen het licht gehouden. Voorgesteld worden twee nieuwe manieren van uitschrijving, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de notaris die op verzoek van een cliënt het initiatief tot uitschrijving neemt. DEEL 1 - INSCHRIJVING ZONDER RECHTSGEVOLG Inleiding   abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Jurisprudentieoverzicht

mr. F. Brandse en mr. S. Brandse

GerechtshovenGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362   Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)   Appellanten zijn sinds 1991 eigenaar van een perceel grond met daarop een woonhuis en bedrijfsruimte. De gemeente is eigenaar van het naastgelegen smalle perceel onbebouwde grond. Op een... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS