Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 9

De noodweg in het agrarische gebied

prof. mr. dr. B. Hoops1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg of een openbaar vaarwater, deze toegang alsnog kan krijgen. Wat precies een behoorlijke toegang is, hangt af van de concrete behoeften van de eigenaar van het ingesloten erf. Voor de aanwijzing van een noodweg is in ieder geval vereist dat de eigenaar de noodsituatie niet zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van erfafscheidingen, hagen en/of hekken of door het verpachten van de grond. Tegenover de noodweg staat een verplichting om volledige schadevergoeding te betalen. Na de aanwijzing biedt art. 5:57 BW zekerheid, maar ook genoeg flexibiliteit door de derdenwerking van de noodweg. Veranderen de behoeften en belangen van de eigenaars, dan kan in veel gevallen de noodweg worden aangepast of de schadevergoeding worden verhoogd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Uitwegen voor landbouwbedrijven zonder behoorlijke toegang tot de openbare weg

2. Geen behoorlijke toegang tot de openbare weg

3. Ontstaan door afspraak of rechterlijke aanwijzing

4. Belangenafweging

5. Voorwaarden

6. Verhouding tot derden

7. Schadevergoeding

8. Wijziging en verval

9. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. B. Hoops1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16874

Verder in 2021 nr.9

 Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst

De druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische oms...

 De noodweg in het agrarische gebied

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft ...

 Pittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octrooisysteem bloot

Terwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octro...

 De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?

1. Aanleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganis...