Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 9

De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?

mr. drs. A. van Veelen-Visscher RB MBA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Aanleiding

Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganiseerd. Op 12 maart 2020 werd die bijeenkomst geannuleerd vanwege corona. Vol optimisme kwam er snel een nieuwe datum, in juni 2020. Ook die datum ging niet door en het symposium zal naar verwachting niet meer in de destijds beoogde vorm doorgaan.

De titel van het symposium was ‘De toekomst van het agrarisch recht’ met vier inleidingen. Aan de sprekers (v) is destijds gevraagd om stil te staan bij de vraag of op het door hen beoefende onderdeel van het agrarisch recht er sprake is van een uitzonderingspositie in de landbouwregelgeving c.q. specifieke regelgeving voor landbouwbedrijven, wat de achtergrond daarvan is en of dat nog toekomst heeft.

Nu het symposium geen doorgang vindt, is besloten om (een bewerking van) deze inleidingen als een rode draad ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding

2. De landbouwvrijstelling van art. 3.12 Wet IB 2001

3. Historie

4. Toekomstperspectief

4.1. Gelijke behandeling landbouwers-eigenaren en eigenaren-verpachters

4.2. Het voorkomen van belastingheffing over inflatiewinsten

4.3. Juridische houdbaarheid op grond van het gelijkheidsbeginsel

4.4. Instrumentele functie?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A. van Veelen-Visscher RB MBA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16876

Verder in 2021 nr.9

 Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst

De druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische oms...

 De noodweg in het agrarische gebied

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft ...

 Pittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octrooisysteem bloot

Terwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octro...

 De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?

1. Aanleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganis...