Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 9

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1372 (Willemspark – Vondelpark 2019) (TvAR 2021/8066)

onder 8067

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. J.M.L. Niederer, leden)

Met noot onder 8067

Actualisering bestemmingsplan.

Bij besluit van 28 april 2020 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Willemspark - Vondelpark 2019" vastgesteld. Het plan vormt een actualisering van de voorheen geldende bestemmingsplannen "Willemspark - Van Eeghenstraat" uit 2002 en "Vondelpark" uit 2004. Het plangebied dat gevormd wordt door het Vondelpark, de Willemsparkbuurt en de Van Eeghenstraat kenmerkt zich door hoge architectonische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De bebouwing binnen het gebied kent een open structuur. Het plan voorziet onder meer in een beperking van onbenutte bouwrechten in de Willemsparkbuurt en de Van Eeghenstraat. Daarnaast wordt met het plan beoogd cultuurhistorische waarden beter te beschermen. [appellant sub 1] en anderen wonen op percelen die zijn gele...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Actualisering bestemmingsplan.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
onder 8067
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2021:1372
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16881

Verder in 2021 nr.9

 Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst

De druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische oms...

 De noodweg in het agrarische gebied

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft ...

 Pittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octrooisysteem bloot

Terwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octro...

 De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?

1. Aanleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganis...