Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 9

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1960 (Zandboom 2019) (TvAR 2021/8067)

P.P.A. Bodden

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. E. Helder, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. P.H.A. Knol, leden)

Met noot van P.P.A. Bodden

Interne saldering bij bestemmingsplan.

[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 3:46, art. 8:69a; Wet natuurbescherming, art. 2.7, art. 2.8; Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, art.7c]

Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Zandzoom 2019" vastgesteld. Het gebied Zandzoom ten zuiden van de kern Heiloo is een vrij open en groen ingericht gebied. Het bestaat uit lintbebouwing te midden van weilanden, wat kleinschalige bedrijvigheid en wat clusters van woningen. Het plan transformeert dit tot een nieuwe woonwijk 'Zandzoom' met 1.285 nieuwe woningen. Meerdere appellanten betogen dat het plan onvoldoende garanties biedt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de vorm van openheid, groen, privacy en uitzicht. Deze betogen hebben betrek...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Interne saldering bij bestemmingsplan.

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
P.P.A. Bodden
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2021:1960
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16882

Verder in 2021 nr.9

 Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst

De druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische oms...

 De noodweg in het agrarische gebied

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft ...

 Pittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octrooisysteem bloot

Terwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octro...

 De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting vanuit fiscaal-juridisch oogpunt nog toekomst?

1. Aanleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganis...