Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

Voorwoord

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).

 

In het artikel ‘CO₂-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen’ bespreken Victor van Ahee, Max van Maren en Jai Singh de Nederlandse wetgeving voor de reductie van CO₂-emissies, zowel uit regulatoir als fiscaal perspectief. Ze constateren dat binnen dit wetgevingskader de nieuw geïntroduceerde CO₂-heffing een vreemde vogel is en zien argumenten voor de intrekking hiervan.

De annotatie is van de hand van Pierrette Gaasbeek bij een opmerkelijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Stichting Waternet. Het betreft de bescherming die een consument geniet in het geval dat hem een product wordt geleverd waar hij niet om heeft gevraagd en waarvoor vanwege agressieve verkoop geen betalingsplicht ontstaat. De vraag die in de annotatie wordt besproken is of deze bescherming onverkort kan worden toegepast op de levering in gereguleerde sectoren als die voor drinkwater, elektriciteit, gas en warmte. 

Het verslag van de NeVer-bijeenkomst op 28 mei 2021 betreft een heikel onderwerp waarover al diverse artikelen in het NTE zijn verschenen: congestiemanagement. Dit was een gezamenlijk webinar van de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) met de titel ‘Congestiemanagement: Panacee of Pijnpunt?

 

De reductie van CO₂-emissies komt in deze aflevering opnieuw aan bod in het verslag van de NeVer-bijeenkomst van 29 juni 2021 over het spraakmakende vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021 in de zaak van Milieudefensie tegen Shell betreffende het terugbrengen van CO₂-emissies door Shell. Tijdens de bijeenkomst werd het vonnis door drie sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht.

 

Bij de afronding van deze aflevering was de wereldwijde klimaatconferentie in Glasgow in volle gang. De toekomst zal leren of daar nieuwe afspraken worden gemaakt die stof opleveren voor bijdragen in het NTE.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16961

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...