Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

mr. T.J.J. Slegers en mr. J.C. Borman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 mei 2021, over de benodigde inspanningen van Shell voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot.[2] Vanuit zowel natuurwetenschappelijk als juridisch perspectief hebben drie gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen over het vonnis van de rechtbank Den Haag alsmede de impact daarvan op het (in juridische zin) tegengaan van de mondiale opwarming van de aarde. Eerst gaf dhr. J. van den Beukel[3] een algemene toelichting op wat emissies van olie- en gasbedrijven zijn en besprak hij de vraag of het vonnis van de rechtbank Den Haag werkelijk bijdraagt aan het tegengaan van de opwarming van de aarde (als gevolg van broeikasgassen) en klimaatverandering. Vervolgens stond dhr. prof. mr. dr. G.A. van der Veen[4], bezien in een internationale context, stil bij enkele interessante (grensoverschrijdende) aspecten van het vonnis van de rechtbank Den Haag. Tot slot signaleerde dhr. prof. mr. dr. A.I.M. van Mierlo[5] enige procesrechtelijke thema’s. In het onderstaande volgt een samenvatting van de presentaties.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Emissies van broeikasgassen

2. Het vonnis in internationale context

3. Procesrechtelijke zaken

4. Discussie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.J.J. Slegers en mr. J.C. Borman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16965

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...