Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

mr. V.R.C. van Ahee, mr.M.A.E. van Maren en mr. J. Singh1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n onderwerp. Tegelijkertijd is dat een enorme opgave, die ondanks juridisch baanbrekende arresten zoals het Urgenda-arrest2 of de Shell-uitspraak3 niet simpel uit te voeren is. De realiteit is dat CO2-uitstoot voorlopig nog niet uit de (industriële) maatschappij te verwijderen is, hoezeer bedrijven ook zouden willen overstappen op groene waterstof, hernieuwbare energie of biobrandstoffen. Deze opties zijn simpelweg soms technisch, economisch of juridisch (nog) niet haalbaar. Dit artikel geeft een overzicht van de juridische kaders waarmee Nederlandse industriële exploitanten (die CO2 uitstoten) in dit verband te maken zullen krijgen.

In dit artikel bespreken wij de Nederlandse wet...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. European Union Emissions Trading System

2.1. Het systeem

2.2. Voortgang

3. Wet CO2-heffing industrie

3.1. Algemeen

3.2. Belastingplichtigen

3.3. Wijze van heffing

3.4. Rol van de Nederlandse Emissieautoriteit

3.5. Aangifte

4. Eigenaardigheden CO2-heffing

4.1. Dubbele belasting AVI’s

4.2. Staatssteun

4.3. Unilaterale invoering botst met EU-ontwikkelingen

5. CO2-steunmaatregelen

5.1. Investeringsaftrek

5.2. SDE++

6. Donkere CO2-wolken in de lucht?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.R.C. van Ahee, mr.M.A.E. van Maren en mr. J. Singh1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16962

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...