Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel ‘CO₂-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen’ bespreken Victor van Ahee, Max van Maren en Jai Singh de Nederlandse wetgeving voor de reductie van CO₂-emissies, zowel uit regulatoir als fiscaal perspectief. Ze constateren dat binnen dit wetgevingskader de nieuw geïntroduceerde CO₂-heffing een vreemde vogel is en zien argumenten vo... ...lees meer

Artikel

CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

mr. V.R.C. van Ahee, mr.M.A.E. van Maren en mr. J. Singh1

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n onderwerp. Tegelijkertijd is dat een enorme opgave, die ondanks juridisch baanbrekende arresten zoals het Urgenda-arrest[2] of de Shell-uitspraak[3] niet simpel uit te voeren is. De realiteit is dat CO2-uitstoot voorlopig nog niet uit de (industriële) maatschappij te verwijderen is, hoezeer bedrijven ook zouden willen overstap... abonneren of dit artikel kopen.

Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest...

mr. P.B. Gaasbeek1

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve verkoop is de levering van producten zonder dat de consument erom heeft gevraagd. Terecht dat in een situatie waarin een consument ongevraagd een product ontvangt er geen betalingsplicht ontstaat (art. 7:7 lid 2 BW). Maar kan deze regeling onverkort worden toegepast op de levering in gereguleerde sectoren als drinkwater, elektriciteit, gas en warmte? Deze vraag is door de Hoge Raad voor d... abonneren of dit artikel kopen.

Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenk...

mr. A.T.Z. Leijten en mr. J.C.F. van den Bogaerd1

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement: Panacee of Pijnpunt?’. Het thema congestiemanagement werd vanuit verschillende invalshoeken belicht door de drie sprekers. De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie. Hieronder wordt kort verslag gedaan over de presentaties en de afsluitende discussie.Nadat Martha Roggenkamp (voorzitter NeVER) en Ronald Huisman (voorzitter BAEE) iedereen welkom hebben geheten, is het de eer aan Jo... abonneren of dit artikel kopen.

Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 j...

mr. T.J.J. Slegers en mr. J.C. Borman1

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 mei 2021, over de benodigde inspanningen van Shell voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot.[2] Vanuit zowel natuurwetenschappelijk als juridisch perspectief hebben drie gerenommeerde sprekers hun licht laten schijnen over het vonnis van de rechtbank Den Haag alsmede de impact daarvan op het (in juridische zin) tegengaan van de mondiale opwarming van de aarde. Eerst gaf dhr. J. van den Beukel... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)CongestiemanagementDe ACM is van plan de voorwaarden zoals weergegeven in art. 31 van de Elektriciteitswet 1998, inhoudende regels rondom transportschaarste en congestiemanagement, te wijzigen. Het doel is om in de Ne... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS