Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

Jurisprudentie (NTE 2021/42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze rubriek bestrijkt de periode juni – augustus 2021. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2021/42

College van Beroep voor het bedrijfsleven

25 mei 2021

ECLI:NL:CBB:2021:518

inzake [appellante] en TenneT TSO B.V. tegen de Autoriteit Consument en Markt

NTE 2021/43

Rechtbank Amsterdam

25 mei 2021

ECLI:NL:RBAMS:2021:2219

inzake Intrum Nederland B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2021/44

Rechtbank Gelderland

26 mei 2021

ECLI:NL:RBGEL:2021:2722

inzake de maatschap [eiseres] tegen Liander N.V.

NTE 2021/45

Raad van State

26 mei 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1118

inzake appellanten 1 tot en met 7B en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/46

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

1 juni 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:5653

inzake [appellant] tegen de vereniging Allen Older

NTE 2021/47

Rechtbank Rotterdam

4 juni 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:5096

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2021/48

Rechtbank Rotterdam

4 juni 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:7170

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [gedaagde] h.o.d.n. [handelsnaam]

NTE 2021/49

Rechtbank Den Haag

14 juni 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:7150

inzake Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. tegen Erasmus Universitair Medisch Centrum, Academisch Ziekenhuis Leiden, h.o.d.n. Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell & Gene Therapies B.V., Stichting Curium, academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Stichting Alrijne Zorggroep, Stichting Haaglanden Medisch Centrum, Stichting Groene Hart Ziekenhuis en Stichting Universitair Sportcentrum Universiteit Leiden waarin Axpo Solutions AG is tussengekomen

NTE 2021/50

Gerechtshof Den Haag

15 juni 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:1027

inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen Aannemingsbedrijf [X] B.V.

NTE 2021/51

Rechtbank Noord-Holland

16 juni 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:4698

inzake Stedin Netbeheer B.V., eiseres, tegen [gedaagde]

NTE 2021/52

Rechtbank Oost-Brabant

16 juni 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:4146

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen Essent Sales Portfolio Management B.V.

NTE 2021/53

College van Beroep voor het bedrijfsleven

22 juni 2021

ECLI:NL:CBB:2021:626

inzake B.V. [X] en B.V. [Y] tegen de ACM, verweerder, waarin [naam BV 3] als derde-belanghebbende heeft deelgenomen

NTE 2021/54

Rechtbank Amsterdam

28 juni 2021

ECLI:NL:RBAMS:2021:3123

 

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2021/55

Hoge Raad

9 juli 2021

ECLI:NL:HR:2021:1096

inzake Liander N.V. tegen Schenkeveld Exploitatie Prima 4A B.V.

NTE 2021/56

Rechtbank Noord-Nederland

13 juli 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:3685

inzake [eiser sub 1] en Markar B.V. (in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [eiser sub1]) tegen Powerpeers B.V.

NTE 2021/57

Hof van Justitie EU

15 juli 2021

ECLI:EU:C:2021:598 - zaak C848/19 P

inzake Bondsrepubliek Duitsland, rekwirante, Republiek Polen, verzoekster in eerste aanleg, de Europese Commissie, verweerster in eerste aanleg, de Republiek Letland en de republiek Litouwen, interveniëntes in eerste aanleg

NTE 2021/58

Hof van Justitie EU

16 juli 2021

ECLI:EU:C:2021:633 - zaak C-46/21 P

inzake European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), verzoekster, en Aquind Ltd., verzoekster in eerste instantie

NTE 2021/59

Rechtbank Rotterdam

16 juli 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:7006

inzake Intrum Nederland B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2021/60

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20 juli 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:6951

inzake [appellante 1] en [appellant 2] tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

NTE 2021/61

Rechtbank Noord-Holland

21 juli 2021

ECLI:NL:RBNHO:2021:6617

inzake [eisers 1 en 2] en [eiseres 3] als eisers tegen Liander N.V.

NTE 2021/62

Rechtbank Rotterdam

21 juli 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:7884

inzake gemeente Maassluis tegen Stedin Netbeheer B.V.

NTE 2021/63

Raad van State

21 juli 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1609

inzake [appellanten] tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/64

Rechtbank Rotterdam

23 juli 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:6992

inzake Nutsservices B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2021/65

College van Beroep voor het bedrijfsleven

27 juli 2021

ECLI:NL:CBB:2021:787

inzake [X] B.V. tegen de ACM en met [Y] B.V. en [Z] B.V. als derde-belanghebbenden

NTE 2021/66

Rechtbank Rotterdam

5 augustus 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:7611

inzake Engie Nederland Retail B.V. tegen Babylon II B.V.

NTE 2021/67

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

10 augustus 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:2527

inzake [appellante] tegen Groene Energie Administratie B.V.

NTE 2021/68

Raad van State

18 augustus 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1808

inzake het college van burgemeester en wethouders van Westerveld en Vereniging Milieudefensie tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/69

Raad van State

18 augustus 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1810

inzake het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Stichting GAS DrOvF en Vereniging Milieudefensie tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/70

Raad van State

18 augustus 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1809

inzake het college van burgemeester en wethouders van Westerveld en Vereniging Milieudefensie tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16966

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...