Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Congestiemanagement

De ACM is van plan de voorwaarden zoals weergegeven in art. 31 van de Elektriciteitswet 1998, inhoudende regels rondom transportschaarste en congestiemanagement, te wijzigen. Het doel is om in de Netcode Elektriciteit duidelijker vast te leggen wanneer en onder welke voorwaarden netbeheerders congestiemanagement dienen toe te passen. Met de wijziging wil de ACM bereiken dat de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten efficiënter wordt gebruikt. Het ontwerpbesluit adresseert niet alleen hoe netbeheerders met transportcapaciteit dienen om te gaan, maar ook de dagelijkse uitvoering van con...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Congestiemanagement

TenneT

Halfjaarverslag

Gasunie

Europese toekomst van waterstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming bedrijfspanden mkb

Aanvullende miljardenimpuls voor klimaat en economie in Miljoenennota

NAM mag 3,9 miljard kuub winnen in laatste reguliere gasjaar

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Naleving aanbevelingen uit de ‘Staat van de Sector Geothermie’

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

Nederland ‘Fit for 55?’

Europese Commissie

European Green Deal

Nieuwe technische richtsnoeren inzake klimaatbestendigheid van infrastructuurprojecten

ACER

Monitoringsrapport grensoverschrijdende capaciteit in de EU

Rapportage voortgang ‘Projects of Common Interest’

Jaarrapport groothandelsmarkt gas

Hergebruik gasnetten voor het transport van pure waterstof 

Monitoringrapport inzake balancering

ENTSO-E

Offshore Development: System Operation & Governance

Jaarlijkse rapportages

Jaarrapport

ENTSO-G

Nieuwe voorzitter

Tienjarig netwerkontwikkelingsplan (TYNDP) 2020

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16968

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...