Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 3/4

Opschoning van de kadastrale registratie (II)

mr. B. Legger1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten?

Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard opleveren. In een tweeluik wordt het huidige systeem vanuit de notariële praktijk tegen het licht gehouden. Betoogd worden twee nieuwe manieren van uitschrijving, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de notaris die op verzoek van een cliënt het initiatief tot uitschrijving neemt.

DEEL 2 – INSCHRIJVINGEN MET RECHTSGEVOLG

1. Inleiding

In de vorige editie van het Tijdschrift voor Zakenrecht verscheen het eerste deel van dit artikel, waarin werd stilgestaan bij de (on)mogelijkheden om een inschrijving zonder rechtsgevolg uit de kadastrale registratie te verwijderen. Daarin werd een voorstel gedaan voor een nieuwe verklaring van waardeloosheid, waarin een notaris op verzoek van een belanghebbende verklaart dat een inschrijving...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten?

1. Inleiding

2. Opschoning van inschrijvingen met rechtsgevolg

2.1. Mogelijkheden tenietgaan beperkte rechten

2.2. Nieuwe wijze van tenietgaan

2.3. Wetsvoorstel

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B. Legger1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16988

Verder in 2021 nr.3/4

 Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. De schrijvers onderzoeken deze figuur en staan stil bij de mogelijkheden en voordelen van varianten, bijvoorb...

 Opschoning van de kadastrale registratie (II)

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

Advies A-G aan de Hoge Raad: op basis van welke rechtsgrond en onder welke omstandigheden heeft een commerciële huurder recht op huurkorting in de context van COVID-19? Procureur-Generaal bij de Ho...