Tijdschrift voor Zakenrecht

2021 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.K. Daverschot
mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

mr. drs. G.L.A. Klooster en mr. E.M. van Elst1

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. De schrijvers onderzoeken deze figuur en staan stil bij de mogelijkheden en voordelen van varianten, bijvoorbeeld door gebruik van de rechten van opstal of erfpacht. 1. De populariteit van sale-and-lease-back De huidige economie bevat alle ingrediënten om tot een sale-and-lease-back transactie te komen.[2] Enerzijds is veel kapitaal beschikbaar waardoor beleggers bereid zijn een hoge prijs te betalen. Anderzijds willen veel ondernemers de liquiditeitspositie verbeteren. Da... abonneren of dit artikel kopen.

Opschoning van de kadastrale registratie (II)

mr. B. Legger1

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard opleveren. In een tweeluik wordt het huidige systeem vanuit de notariële praktijk tegen het licht gehouden. Betoogd worden twee nieuwe manieren van uitschrijving, waarbij meer verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de notaris die op verzoek van een cliënt het initiatief tot uitschrijving neemt. DEEL 2 – INSCHRIJVINGEN MET RECHTSGEVOLG 1. Inleiding... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. F. Brandse en mr. S. Brandse1

Advies A-G aan de Hoge Raad: op basis van welke rechtsgrond en onder welke omstandigheden heeft een commerciële huurder recht op huurkorting in de context van COVID-19? Procureur-Generaal bij de Hoge Raad 30 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:902 Op 31 maart 2021 heeft de rechtbank Limburg prejudiciële vragen gesteld in het kader van de juridische gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten in de commerciële huursector. In de onderliggende procedure tussen een (hoofd)verhuurder en een hoofdhuurder/onderverhuurder moest de rechtbank zich buigen over de vraag ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Erfdienstbaarheid door bevrijdende verjaring verkregen

mr. A. Furr1

Annotatie bij Rechtbank Gelderland 24 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2093 1. Inleiding In deze annotatie zal de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 24 februari 2021 worden besproken. In de uitspraak wordt overwogen dat een erfdienstbaarheid is ontstaan door bevrijdende verjaring, omdat voldoende is vastgesteld dat op het moment dat de vordering tot beëindiging van het bezit sprake was van bezit nu voldaan is aan de eisen van zichtbaarheid en voortdurendheid. Die redenatie is voor een groot deel gestoeld op het bijzondere feit dat de betreffe... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS