Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 3/4

Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

mr. drs. G.L.A. Klooster en mr. E.M. van Elst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. De schrijvers onderzoeken deze figuur en staan stil bij de mogelijkheden en voordelen van varianten, bijvoorbeeld door gebruik van de rechten van opstal of erfpacht.

1. De populariteit van sale-and-lease-back

De huidige economie bevat alle ingrediënten om tot een sale-and-lease-back transactie te komen.2 Enerzijds is veel kapitaal beschikbaar waardoor beleggers bereid zijn een hoge prijs te betalen. Anderzijds willen veel ondernemers de liquiditeitspositie verbeteren. Dan wordt al snel gedacht aan de verkoop van waardevolle bedrijfsmiddelen, zoals onroerende zaken.

In de basis omvat een sale-and-lease-back transactie een verkoop en levering door een exploitant van een kantoor- of bedrijfsruimte, eventueel met andere bedrijfsmiddelen, aan een belegger. De exploitant huurt vervolgens de ruimte terug van de belegger. Zo ontstaat vaak een 'operational lease', ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De populariteit van sale-and-lease-back

2. Een andere invulling van sale-and-lease-back

3. Opstalrecht

3.1. Traditioneel instrument

3.2. Nieuwe inzet

4. Huurkoop

4.1. Huurkoop in vergelijking tot 'financial lease'

4.2. Aandachtspunten huurkoop

4.3. Vergoeding bij voortijdig einde huurkoop en financial lease

5. Erfpacht

5.1. Achtergrond gebruik erfpacht

5.2. Overdragen, ondererfpacht, verhuur

5.3. Einde van het recht

5.4. Vergoedingen

6. Mogelijkheden  

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. G.L.A. Klooster en mr. E.M. van Elst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16987

Verder in 2021 nr.3/4

 Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. De schrijvers onderzoeken deze figuur en staan stil bij de mogelijkheden en voordelen van varianten, bijvoorb...

 Opschoning van de kadastrale registratie (II)

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

Advies A-G aan de Hoge Raad: op basis van welke rechtsgrond en onder welke omstandigheden heeft een commerciële huurder recht op huurkorting in de context van COVID-19? Procureur-Generaal bij de Ho...