Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 6

De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse van de eerste adviezen van de commissie

mr. T. Felix1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en ING. Degenen die kritiek hadden op de schikkingen wezen onder meer op de beperkte openbaarheid (de ‘achterkamertjes’), het uitblijven van publieke verantwoording, het niet vervolgen van de natuurlijke personen en het ontbreken van een onafhankelijk oordeel over het resultaat van de schikking. Ook de betrokkenheid van de Minister van Justitie en Veiligheid (hierna: ‘minister’) – die de transactie blijkens de aanwijzing (en gezien zijn politieke verantwoordelijkheid) moest goedkeuren – leidde tot kritiek. 2

Al enige tijd werd vanuit verschillende hoeken gepleit voor een rechterlijke toetsing van transacties.3 Dit leidde tot een wetsvoorstel waarin het Gerechtshof verlof dient te verlenen voor een hoge transactie.4 Daarnaast diende Kame...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Taak en doel van de commissie

3. Toetsingscriteria volgens de aanwijzing

4. Analyse van de eerste adviezen

4.1. De zaken

4.2. Hersteladviezen

4.3. Geraadpleegde stukken

4.4. Formele vereisten

4.5. Bewijsconclusies

4.6. Inhoudelijke overwegingen

5. Conclusie

Deel deze pagina:

3 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T. Felix1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17045

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt alweer de laatste editie van 2021 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, wat aanleiding geeft voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er een met...

 De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse van de eerste adviezen van de commissie

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en I...

 One strike you’re out!

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.[2] In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lij...

 Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt d...