Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 6

Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286

mr. M.T. van der Wulp en mr. M.A. Loenen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt daarbij relevante overwegingen uit eigen rechtspraak, waarin met betrekking tot daadwerkelijk genoten voordeel ingeval een strafbaar feit op zichzelf geen rechtstreeks voordeel oplevert, van belang wordt geacht of het strafbare feit ‘kennelijk ertoe strekt en geëigend is voordeel te genereren’. Oftewel, onder wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in art. 36e Wetboek van Strafrecht kan ook worden begrepen daadwerkelijk genoten voordeel in het geval dat het strafbare feit op zichzelf geen rechtstreeks voordeel oplevert, maar kennelijk ertoe strekt en geëigend is voordeel te genereren (HR 25 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AK1546 ).

Het hof heeft vastgesteld dat in de administratie van de vennootschap, waarvan de betrokkene enig aandeelhouder en directeur was, valse factur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel in wetgeving

3. Reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel in rechtspraak

4. Bewezenverklaarde feiten leiden niet zonder meer tot wederrechtelijk voordeel

5. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.T. van der Wulp en mr. M.A. Loenen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17047

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt alweer de laatste editie van 2021 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, wat aanleiding geeft voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er een met...

 De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse van de eerste adviezen van de commissie

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en I...

 One strike you’re out!

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.[2] In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lij...

 Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt d...