Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2021 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord

mr. A.M. Borel Rinkes1

Voor u ligt alweer de laatste editie van 2021 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, wat aanleiding geeft voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er een met hoogte- en dieptepunten. Het jaar begon met de invoering van de avondklok en eindigt – helaas – weer met een harde lockdown. De vaccins blijken minder weerstand te kunnen bieden aan nieuwe varianten waardoor we een paar stappen terug moeten zetten in de strijd tegen corona. De coronacrisis zorgde ook op juridisch vlak voor de nodige ontwikkelingen, vraag... ...lees meer

Artikel

De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse...

mr. T. Felix1

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en ING. Degenen die kritiek hadden op de schikkingen wezen onder meer op de beperkte openbaarheid (de ‘achterkamertjes’), het uitblijven van publieke verantwoording, het niet vervolgen van de natuurlijke personen en het ontbreken van een onafhankelijk oordeel over het resultaat van de schikking. Ook de betrokkenheid van de Minister van Justitie en Veiligheid (hierna: ‘minister’) – die de t... abonneren of dit artikel kopen.

One strike you’re out!

mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.[2] In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lijkt het afscheid van deze fysieke vormen van ‘geld’ definitief in gang gezet.[3] Vandaag de dag wordt ‘cash geld’ al snel in verband gebracht met criminele activiteiten. In Nederland wordt getracht het uitgeven van contant geld te beperken met het instellen van een ‘cashmaximum’ van € 3.000 en door het afschaffen van het € 500 biljet.[4] Tevens wordt er gelobbyd voor een maximering van ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 e...

mr. M.T. van der Wulp en mr. M.A. Loenen1

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt daarbij relevante overwegingen uit eigen rechtspraak, waarin met betrekking tot daadwerkelijk genoten voordeel ingeval een strafbaar feit op zichzelf geen rechtstreeks voordeel oplevert, van belang wordt geacht of het strafbare feit ‘kennelijk ertoe strekt en geëigend is voordeel te genereren’. Oftewel, onder wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in art. 36e Wetboek van Strafre... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Ongewenste ontwikkeling: het ten laste leggen van een strafbaar feit met als ...

mr. L.J. Bergsma1

In een arbeidsomstandighedenzaak bij de meervoudige economische strafkamer lichtte de officier van justitie ter zitting toe dat wat hem betreft geen sprake was van het (subsidiair) ten laste gelegde dood door schuld door de verdachte rechtspersoon. Dit feit was naar zeggen van de officier van justitie evenwel wel ten laste gelegd, zodat de nabestaanden spreekrecht zouden hebben. Het ten laste leggen van een (ernstig) strafbaar feit met als doel het creëren van een spreekrecht voor nabestaanden wordt in deze annotatie kritisch beschouwd. abonneren of dit artikel kopen.

De beginselplicht tot handhaving genuanceerd? - Annotatie bij ABRvS 1 septem...

mr. O.S. Nijveld en mr. W. van Steenbergen1

Relevante overwegingen‘Inleiding1. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving heeft het college een controle van het perceel uitgevoerd. Uit die controle is gebleken dat [appellante] op het perceel een erfafscheiding heeft geplaatst met een maximale hoogte van 2 m. Niet in geschil is dat de erfafscheiding in strijd is met het bestemmingsplan "Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012", omdat de bouwhoogte van erfafscheidingen op grond van artikel 23.2.2 van de planregels ten hoogste 1 m mag bedragen. Ook is niet in geschil dat [appellante] door het plaatsen van de erf... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Overijssel 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3745Op 7 oktober 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een bedrijf uit Opheusden veroordeeld voor opzettelijke overtreding van de Arbeidstijdenwet, in verband met een ongeval waarbij een vijftienjarige werknemer op 26 februari 2020 om het leven kwam ten gevolge van een val uit een vorkheftruck. Aan de verdachte rechtspersoon is dat ongeval tenlastegelegd als overtreding van art. 3:2 ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS