Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 6

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Overijssel 7 oktober 2021,
ECLI:NL:RBOVE:2021:3745

Op 7 oktober 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een bedrijf uit Opheusden veroordeeld voor opzettelijke overtreding van de Arbeidstijdenwet, in verband met een ongeval waarbij een vijftienjarige werknemer op 26 februari 2020 om het leven kwam ten gevolge van een val uit een vorkheftruck. Aan de verdachte rechtspersoon is dat ongeval tenlastegelegd als overtreding van art. 3:2 Arbeidstijdenwet, door het laten verrichten van risicovolle arbeid door een kind, waarbij dat kind een ongeval is overkomen dat de dood ten gevolge heeft gehad.

Namens de verdachte rechtspersoon is door haar vertegenwoordiger ter terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd. De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, zowel ten aanzien van de bewezenverklaring ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Overijssel 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3745

Economisch strafrecht milieu

Rechtbank Amsterdam 3 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4766 (ontneming in 4767)

Rechtbank Rotterdam 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9294

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 2 november 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5668

Rechtbank Oost-Brabant 12 oktober 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5422

Hoge Raad 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1378

HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1351

Hoge Raad 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:751

Hoge Raad 28 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1402

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7855

Rechtbank Den Haag 22 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9236

Gerechtshof Amsterdam 29 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1866

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4843

Ontneming

Hoge Raad 5 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1444

Conclusie Parket bij de Hoge Raad 12 oktober 2021, ECLI:NL:PHR:2021:975

Hoge Raad 11 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1752

Toezichthouders

Nieuws

Trendzicht AFM 2022: corona, lage rente, oververhitte woningmarkt en nieuw pensioenstelsel

Onvolledige informatieverstrekking Wind Share Fund naar haar obligatiehouders. AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd om over vier concreet genoemde punten aan haar obligatiehouders aanvullende informatie te verstrekken. Voor drie punten was dit terecht, voor een puntl ontbrak daartoe de bevoegdheid (art.8.8, Whc juncto artt, 6:193b, derde lid, 6:193c, eerste lid en 6:193d, eerste lid, BW)

CBb 14 september 2021, ECLI:CBB:2021:883

Rb. Rotterdam 22 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9703

CBb 26 oktober 2021, NL:CBB:2021:960 & 961

Vzr. Rb. Rotterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943

Witwassen

Jurisprudentie

Hoge Raad, 12 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1491 en conclusie A-G Keulen, Parket bij de Hoge Raad, 31 augustus 2021, ECLI:NL:PHR:2021:960

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1007 (gepubliceerd op 27 september 2021)

Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5932

HvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:661 (LG en MH)

Actualiteiten

Crowdfunding en de rol van notarissen in de zin van de Wwft

Nieuwe meldergroep Wwft: aanbieders van kansspelen op afstand

AFM publiceert aangepaste Wwft BES Handleiding

Reactie Nederlandse Vereniging van Banken Derdenbesluit BRP

National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering Caribisch Nederland

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17050

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt alweer de laatste editie van 2021 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming, wat aanleiding geeft voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er een met...

 De toetsing van de toetsingscommissie hoge transacties getoetst - Een analyse van de eerste adviezen van de commissie

Hoge transacties leiden vrijwel altijd tot maatschappelijke discussie. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen in de strafzaken van Rabobank, Telia & Vimpelcom, KPMG, SBM Offshore en I...

 One strike you’re out!

De eerste munten stammen uit de 7e eeuw voor Christus.[2] In de 10e eeuw kwam daar het gebruik van bankbiljetten bij. Alhoewel deze ‘vormen’ eeuwenlang de handel hebben gedomineerd, lij...

 Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286

Heeft betrokkene uit het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door zijn B.V. voordeel verkregen uit valsheid in geschrift? De Hoge Raad noemt d...