Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

mr. K. Lenssen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met de Universiteit van Oslo en de Universiteit van Groningen. Tijdens het seminar kwamen vier sprekers aan het woord. De presentaties van de sprekers zijn in dit verslag samengevat.Martha Roggenkamp, voorzitter van de NeVER, opende het seminar en gaf aan dat dit seminar kon worden beschouwd als een voorproefje op het 32ste European Energy Law Seminar (EELS) dat hopelijk fysiek zal plaatsvinden op 23 en 24 mei 2022 in Den Haag.[2] Onderwerpen die hier aan bod zullen komen zien onder andere op ontwikkelingen in de jurisprudentie (zowel op nationaal als Europees niveau), de ontwikkelingen op het gebied van waterstof en het Europees klimaatpakket ‘Fit for 55’. Roggenkamp gaf na de opening het woord aan Dr. Catherine Banet van de Universiteit van Oslo. Banet introduceerde de eerste spreker Dr. Christina Voigt. Voigt is hoogleraar internationaal milieurecht bij de afdeling publiek en internationaal recht van de Universiteit van Oslo en is medevoorzitter van het Paris Agreement Compliance Committee. Verder is zij gekozen als nieuwe voorzitter van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Climate Challenges and the Road to COP 26

2. The German Climate Act: Ruling of the German Constitutional Court

3. EU Fit for 55 & revision of the EU ETS

4. Developing Energy Islands in the North Sea: the Danish Experience

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Lenssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17085

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...