Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode september-december 2021. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2021/71

Gerechtshof Den Haag

29 januari 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:132

inzake Fidelis Ayoro Oguru, Alali Efanga en Vereniging Milieudefensie tegen Shell Petroleum N.V. en The ‘Shell’ Transport and Trading Company Limited (zaak a) en tegen Royal Dutch Shell PLC en Shell Petroleum Development Company of Nigeria LTD (zaak b)

NTE 2021/72

Gerechtshof Den Haag

29 januari 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:133

inzake Eric Barizaa Dooh en Vereniging Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell PLC en Shell Petroleum Development Company of Nigeria LTD (zaak c) en tegen Shell Petroleum N.V. en The ‘Shell’ Transport and trading Company Limited (zaak d)

NTE 2021/73

Rechtbank Overijssel

17 augustus 2021

ECLI:NL:RBOVE:2021:3418

inzake Gazprom Marketing & Trading Retail Limited, tevens handelend onder de naam Gazprom Energy, tegen Adas Events B.V., mede handelend onder de naam Adas Groep B.V.

NTE 2021/74

Rechtbank Rotterdam

18 augustus 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:8583

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [Gedaagde] en N.V. Irado

NTE 2021/75

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

28 september 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:9131

inzake V.O.F. Sport Health & Welness Center Imperial en anderen tegen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

NTE 2021/76

Rechtbank Rotterdam

29 september 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:11479

inzake Photovoltaic Power Plant 2 B.V. tegen Stedin Netbeheer B.V.

NTE 2021/77

Rechtbank Rotterdam

13 oktober 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:10368

inzake Nieuwenhuizen Daandels Bouw B.V. tegen Stedin Netbeheer B.V.

NTE 2021/78

Hof van Justitie EU

14 oktober 2021

ECLI:EU:C:2021:300 Zaak C-683/19

inzake Viesgo Infraestructuras Energéticas SL tegen Administración General del Estado e.a.

NTE 2021/79

Hoge Raad

15 oktober 2021

ECLI:NL:HR:2021:1534

inzake Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) tegen [Verweerders]

NTE 2021/80

Rechtbank Den Haag

20 oktober 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:11608

inzake Vereniging van Bungalow-eigenaren De Pluimpot tegen Greenpoint Developments B.V.

NTE 2021/81

Rechtbank Rotterdam

19 november 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:11121

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen 1-2-3 HOLDING B.V.

NTE 2021/82

Raad van State

24 november 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2634

inzake [Appellanten] en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/83

Rechtbank Noord-Nederland

24 november 2021

ECLI:NL:RBNNE:2021:5066

inzake Gasunie Transport Services B.V. en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/84

Rechtbank Den Haag

26 november 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:13143

inzake verzoekers tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat en met deelname als derde-partij Nedmag B.V.

NTE 2021/85

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

30 november 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:3589

inzake Isoleermaterialenindustrie Pull B.V. tegen Essent Energie Verkoop Nederland B.V.

NTE 2021/86

Gerechtshof Den Haag

30 november 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:2334

inzake Westland Infra Netbeheer B.V. tegen [Geïntimeerden]

NTE 2021/87

Raad van State

1 december 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2691

inzake [Appellanten] tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2021/88

Hoge Raad

17 december 2021

ECLI:NL:HR:2021:1889

inzake Stichting Waternet tegen [Verweerder]

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17087

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...