Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 1

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlands
RJ-Uiting 2022-4 "Impact van de oorlog in Oekraïne en daaruit voorkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021"

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een RJ-Uiting opgesteld over de mogelijke impact van de oorlog in Oekraine en daaruit voorkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021. Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die direct of indirect door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties geraakt worden. De RJ-Uiting geeft met name aandachtspunten voor gebeurtenissen na balansdatum en het bestuursverslag om de praktijk in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen. De gevolgen van de oorlog en de daaruit voorkomende sancties worden voor kalenderjaar 2021 aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Dit betekent dat de gevolgen niet in de jaarrekening over kalenderjaar 2021 worden verwerkt, tenzij de continuïteits...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Rubriek
Auteurs
mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17159

Verder in 2022 nr.1

 Angstige accountants

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Paul Koster een interview gegeven aan het Financieele Dagblad.[2] In dit interview neemt hij het standpunt in d...

 Onafhankelijkheid accountant(skantoor), langdurige betrokkenheid en roulatie – complexe regelgeving

Langdurige betrokkenheid van een accountant (of een accountantskantoor[2]) bij een assurance-cliënt leidt tot bedreigingen voor de onafhankelijkheid[3]. De bedreigingen die zich daarb...

 Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

      Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stell...

 Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast, met nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening als gevolg

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt da...